Socialinis pedagogas

 

Socialinė pedagogė

Tel. 8340 42149,

Socialinio pedagogo veikla:

  • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
  • padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą; inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevenciją;
  • vykdo mokinių lankomumo ir vėlavimo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais ir vėluojančiais mokiniais;
  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
  • atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.