Gimnazijos savivalda

Gimnazijos taryba

Mokinių tėvai, mokytojai, mokiniai. Renkama kas dveji metai.

Mokytojų taryba

Mokykloje dirbantys visi pedagoginiai darbuotojai.

Mokinių komitetas

5-8 ir Ig-IVg klasių mokinių atstovai.