Ugdymas karjerai

Konsultacijas, rengiant individualius ugdymo planus ir juos derinant su tolesnio mokymosi galimybėmis, teikia ugdymo karjerai koordinatorė.

Veikla

  • Kaupiama informacinė literatūra  apie studijas šalies ir Europos aukštosiose mokyklose (kolegijose ir universitetuose), įgyjamas kvalifikacijas, mokymo ir studijų programas, mokymo ir studijų trukmę, konkursus, stojimo sąlygas, priėmimo taisykles ir pan.
  • Supažindinama su profesijomis, tolesnio mokymosi sistema šalyje.
  • Teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas bei supažindinama su studijų programomis.
  • Informuojama Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo klausimais (LAMA BPO).
  • Teikiama pagalba planuojant individualius karjeros žingsnius.
  • Teikiamos  konsultacijos rengiant individualius ugdymo planus ir juos derinant su tolesnio mokymosi galimybėmis.
  • Organizuojamos ekskursijos į aukštąsias mokyklas, studijų mugę, Litexpo parodas.
  • Atliekami testai, leidžiantys geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema