Mokiniams

Atlikti darbą tinkamu laiku – reiškia sutaupyti laiką, o kas padaryta ne laiku, padaryta veltui.

000
Dienų
:
00
Val.
:
00
Min.
:
00
Sek.

Laimingi laiko neskaičiuoja, bet dažnai jaučia jo trūkumą.

Gerb. mokiniai,

Šis puslapis yra Jūsų. Laukiame pasiūlymų. rastine@zelva.lm.lt
Mokinių komitetas, Administratorius

Mokinių komitetas

Administratorius

 
 

Jaunimo sodas

Abiturientai

 

 

 

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema

Ugdymo plėtotės centro sukurtos interneto svetainės, kuriose 5-8 klasių mokiniai gali mokytis lietuvių kalbos, geografijos, gilintis į saugos ir sveikatos temas. Naujose svetainėse pateikiama daug įvairių užduočių, testų mokiniams, žinynai, metodinės rekomendacijos mokytojams.  

„Lietuvių kalba 7–8 klasei“ http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt

„Geografija 6–8 klasėms“ http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt

„Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt

„Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“ http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

„Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt

 „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“ http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt

Programavimo pradmenų vadovėlis Programavimo pradmenys 10 kl.

IT Valstybinio brandos egzamino pavyzdinės užduotys ir testai