Administracija

Vidas Tavoras

direktorius

 

el. paštas: direktorius@zelva.lm.lt

Želvos gimnazija, J. Vaišučio g. 12, Želva, Ukmergės r., LT-20208

Telefonai:
Direktorius - 8 340 42145,
Buhalterė - 8 340 42149,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė - 8 340 42149,
Ūkvedys - 8 340 42149

org strukt.jpg