Mokiniai

2020 m. mokyklą baigė 71 - oji abiturientų laida.

2020-2021 m.m. 

Klasė
Mokinių skaičius
1
12
2
11
3
19
4
12
5
16
6
19
7
11
8
11
I g
15
II g
13
III g
13
IV g
14
Iš viso:
166
Priešmokyklinio ugdymo gr.

11

Lopšelio  gr.

13

Darželio gr. 18
Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius:  
ikimokyklinio ugd. gr. 7