Finansinės ataskaitos

Informacija apie  Ukmergės r. Želvos gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybė

2020 m.
I II III IV

Direktorius

1682,56 1682,56 1682,56 1682,56

Pavaduotojas ugdymui 0,25 etato

 348,48 348,48 348,48 348,48

Ūkvedys 0,75 etato

660,00 660,00 660,00 660,00

Socialinė pedagogė 0,5 etato

658,24 658,24 658,24 658,24

Mokytojo padėjėja 0,5 etato

359,04 359,04 359,04 359,04

Specialioji pedagogė-logopedė 0,5 etato

548,24 548,24 548,24 548,24

Bibliotekininkė

880,00 880,00 880,00 880,00

Mokytojas

1443,34 1443,34 1443,34 1443,34

Raštvedė-sekretorė

718,08 718,08 718,08 718,08

Buhalterė

1056,00 1056,00 1056,00 1056,00

Kūrikai-sargai

607,00 607,00 607,00 607,00

Kiemsargis

607,00 607,00 607,00 607,00

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

607,00 607,00 607,00 607,00

Valytoja

607,00 607,00 607,00 607,00

Vairuotojas

718,08 718,08 718,08 718,08

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos) padėjėja

718,08 718,08 718,08 718,08

Virėja

792,00 792,00 792,00 792,00

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

1016,78 1016,78 1016,78 1016,78

Informaciją direktorius Vidas Tavoras