IKT koordinatorius

Mokytojai ir mokiniai  pagalbos informacinių technologijų naudojimo klausimais gali kreiptis į:

1.Skaitmeninių technologijų administratorių tel. 8 611 48528

2. Informacinių technologijų mokytoją tel. 8 610 07963