Istorija

 

mokykla2.jpg

Pirmoji mokykla Želvoje galėjo būti įkurta 1740 - 1755 m., kai vienuoliai jėzuitai steigė mokyklas prie bažnyčių ir vienuolynų. Kadangi tikslių faktų nėra, savo metus mokykla skaičiuoja nuo 1909 m., kai Želvoje buvo įkurta Vilniaus gubernijos Vilniaus apskrities Giedraičių valsčiaus Paželvių gyvenvietės Bikonių pradinė mokykla (yra išlikę šios mokyklos steigimo dokumentai). Mokykla įsikūrė privačiame name. Joje mokėsi 47 - 67 mokiniai. Jų skaičius nuolat keitėsi. Materialinė bazė buvo skurdi, mokyklos išlaikymui lėšos menkos. 1914 m. Bikonių (Želvos) mokykla buvo perkelta į valstybės lėšomis pastatytas patalpas už miestelio - Dainiškių km. 1918 m. jau veikė lietuviška mokykla. iki 1939 m. mokykla nesutalpino visų besimokančių, todėl buvo mokoma net keliuose pastatuose (Dainiškėse, miestelyje). 1939 m. pastatyta nauja mokykla, kurioje tilpo visi šešių komplektų Želvos pradžios mokyklos mokiniai. joje mokėsi 165 mokiniai, dirbo 5 mokytojai. 1944 m. mokykla performuota į progimnaziją, kurioje mokėsi 254 mokiniai. 1946 m. mokykla - jau gimnazija. 1950 m. Želvos vidurinė mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. Tuo metu mokėsi 546 mokiniai. 1970 m. prie mokyklos pastatytas 12 klasių priestatas su sporto sale.

Mokyklai vadovavo 7 direktoriai: J.Barkauskaitė, K.Kavaliauskas, A.Rakauskas, A.Mackevičius, E.Kielaitė-Virbalienė, J.Krupskis, Z.Kriaučiūnienė. Šiuo metu (nuo 1991 m.) mokyklai vadovauja V.Tavoras. Mokykloje dirbo menotyros m. kand. G.Četkauskaitė, talentingas muzikos mokytojas P.Četkauskas, liaudies menininkas - tapytojas V.Miškinis, poetė J.Valiaugienė.

Mūsų mokykloje mokėsi daug žymių Lietuvos žmonių: gyd. profesorius A.Matulis, prof. hidrologas K.Kilkus, fizikai K.Staliūnas ir R.Grigonis, kunigai J.Kavaliauskas, R.Urbonavičius, P.Purlys, gydytojai V.Spruogis, A.Meška, žurnalistės V.Aukštuolytė ir D.Šepetytė ir daugelis kitų talentingų žmonių.

Mokykla visada laukia sugrįžtančių, džiaugiasi jų prasmingais darbais. Muziejuje, įkurtame 1959m., buvę mokiniai visada atras savo paliktus pėdsakus.