Mokytojai

ŽELVOS GIMNAZIJOS MOKYTOJAI

Eil. Nr. Dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. informatika vyr. mokytojas
2. rusų kalba vyr. mokytoja
  socialinė pedagogė metodininkė
3. tikyba, etika metodininkė, vyr. mokytoja
4. technologijos

mokytojas

5. istorija vyr. mokytoja
6. lietuvių kalba ekspertė
7. anglų kalba vyr. mokytoja
8. matematika vyr. mokytoja
9. pradinis ugdymas vyr. mokytoja
10. fizika vyr. mokytoja
11. matematika vyr. mokytoja
12. lietuvių kalba metodininkė
13. dailė vyr. mokytoja
14. informatika metodininkas
15. biologija vyr. mokytoja
16. chemija, technologijos vyr. mokytoja
17. dailė vyr. mokytoja
18. muzika metodininkas
19. pradinis ugdymas vyr. mokytoja
20. pradinis ugdymas metodininkė
21. pradinis ugdymas metodininkė
22. kūno kultūra vyr. mokytojas
23. muziejaus vadovė

mokytoja

24. šokis metodininkė
25. geografija vyr. mokytoja