Tėvams

Vykdant privalomąsias koronaviruso prevencijos priemones, mokiniams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams yra skirtos pavasario atostogos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro rašto apie veiksmus karantino metu:
"...kad tėvai su mažais vaikais, laikinai sustabdžius ugdymo procesą, galėtų užtikrinti jų priežiūrą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduojama pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.
Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius, be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad, sustabdžius ugdymo procesą, mokiniai gali likti vieni namuose, o vaikams iki 6 metų reikia vyresniųjų priežiūros.
Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalimi, jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.
Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.
Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: vyresni broliai ar seserys ir panašiai.
 
Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo  vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones..."

 

 

Jūs visada laukiami mūsų gimnazijoje. Tik bendraudami ir bendradarbiaudami galime rasti tinkamiausią sprendimą.

Nuo rugsėjo 1 d. visas (ir dėl ligos) mokinių praleistas pamokas pateisina mokinių tėvai - nebereikia pažymų iš gydytojų.

Želvos gimnazijos lankomumo apskaitos tvarka.pdf

Prašymas pateisinti pamokas (tėvams).pdf

Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ir Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje ugdomi 1,5 - 6 metų vaikai.

Tėvai (globėjai) nustatytos formos prašymą priimti vaiką (-us) į ugdymo įstaigą pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie informacinės sistemos. ikimokyklinis.png

Neturintys internetinės prieigos, prašymą pateikia mokyklos darbuotojui, atsakingam už prašymų į grupes priėmimą. Mokyklos darbuotojas prašymą užregistruoja. Prašymus dėl vaikų priėmimo, galima pateikti nuolat, į kelias mokyklas.

 

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė Švietimo įstatymo pakeitimą, susijusį su privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimu Lietuvoje. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešiamečiai, gyvenantys Lietuvoje, užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.