Gimnazijos gyvenimas

Menų savaitė 2018
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
Želvos gimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje "GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS"
Gimnazijos jaunieji skautai piešė vėliavą.
Kaziuko mugė
Želvos gimnazija šventė atkurtos Lietuvos 100-metį.